За нас

Лаборатория

СМДЛ “Сити Лаб“ е лечебно заведение за извънболнична помощ, което предоставя услуги в областта на медицинските изследвания под формата на пълна лабораторна диагностика. СМДЛ “Сити Лаб” е създадена от д-р Паулина Драгиева-Иванова и отваря първата си лаборатория във Варна през 2002г. Благодарение на коректното, качествено и бързо обслужване на пациентите, успява за кратко време да се наложи и вече 14 години е една от водещите лаборатории в града. Нашите високо технологични дейности обхващат пълния спектър от необходимите за провеждане на профилактика, диагностика и лечение изследвания.

Лабораторията е лицензирана по Закона за лечебните заведения и притежава всички необходими сертификати за извършване на своята дейност според всички съвременни изисквания.

Работата по провежданите изследвания в лабораторията се контролира двустранно: чрез външен и вътрешен качествен контрол. Вътрешният лабораторен контрол се изразява в наличието на изградена вътрешно лабораторна система за ежедневен контрол върху всички извършвани проби, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика както и с указанията на фирмите производители на апаратура и диагностикуми. Включва се и външен лабораторен контрол – СМДЛ „Сити Лаб“ участва ежемесечно в Национална система за външна оценка на качеството.

Всички биологични материали се вземат чрез използване на специална стандартизирана затворена система за вземане на кръв, с което се осигурява безопасността, сигурността и надеждността за пациентите и медицинския персонал при ежедневна работа с кръвни материали. Системата се състои от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват на пациента удобство, ефективна защита и по-добро качество на анализите. Вземането на друг биологичен материал – секрети и телесни течности се извършва чрез съответни транспортни среди и стерилни контейнери осигуряващи оптимизиране качеството на изследването.

В СМДЛ “Сити Лаб” посредством висока степен на автоматизация и интеграция на процеса за регистриране на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите както и на вътрешно лабораторните дейности се постига пълен контрол на целия процес от постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат.

Мисия

Мисията на СМДЛ “Сити Лаб” е да предоставя цялостен спектър от  висококачествени лабораторни изследвания,  позволяващи диагностицирането и подпомагащи адекватното лечение на заболявания. Ние постигаме нашата мисия чрез:

  • поставяне на първо място на нуждите на всеки индивидуален пациент;
  • предоставяне на висококачествени лабораторни изследвания, извършвани на най-новите апарати;
  • фокусиране върху учтивостта, разбирането и професионалната експертиза от страна на персоналa;
  • акуратност на извършваните тестове, отзивчивост към нуждите на пациентите ни, и бързина на обслужване;
  • създаване и разширяване на кооперативни партньорства;

City Lab кабинет