Биохимия

20.00 лева   HOMA индекс/глюкоза по НЗОК

3.00 лева   Глюкоза (Glucose), серум -

Описание: 

Използва се за диагностика на метаболитни нарушения – захарен диабет, метаболитен синдром, контрол на провежданата терапия за устаноновяване на гестационен диабет и др.

7.00 лева   Кръвно-захарен профил (КЗП), трикратен -

Описание: 

Всяко едно от трикратните бодения се извършва на гладно и жадно веднага след това пациентът закусва/обядва. Пълна липса на междинни хранения между отделните пробовземания!

7.00 лева   ОГТТ, трикратен

Описание: 

Функционално изследване с цел оценка на предразположение на организма за развитие на захарен диабет. Представлява тест и за диагностиката на нарушен въглехидратен толеранс и на гестационен диабет (по време на бременност).  При повишена кръвна захар над 7.7 на гладно ОГТТ е противопоказан!

3.00 лева   Урея (Urea), BUN -

Описание: 

Изследването на урея подпомага диагностицирането на различни бъбречни, чернодробни заболявания и  други увреждания.

4.00 лева   Креатинин (Creatinine) -

Описание: 

Изследването на урея подпомага диагностицирането на различни бъбречни, чернодробни заболявания и  други увреждания.

10.00 лева   Креатининов клирънс (Creatinine clearance)

Описание: 

Изследванe, при коeто се измерва нивата на отпадния продукт креатинин в кръвта и в урината. Този показател е критерий за оценка степента на бъбречна недостатъчност.

4.00 лева   Пикочна киселина (Uric acid) -

Описание: 

Най-често изследването се назначава с цел диагностициране на подагра, подагрозен синдром при бъбречна недостатъчност, метаболитен синдром и др.

4.00 лева   Общ белтък (Total protein) -

Описание: 

Изследването на общия белтък се назначава за диагноза на различни заболявания на черния дроб, бъбреците, костния мозък, при метаболитни и хранителни разстройства.

4.00 лева   Албумин (Albumin) -

Описание: 

Албуминът e една от основните белтъчни фракции в кръвта и заедно с общия белтък дава информация за чернодробната, бъбречната функция, както и за хранителното състояние на организма.

4.00 лева   Общ билирубин (Total bilirubin) -

Описание: 

Общият билирубин отразява сумата от междинните продукти от метаболизма на хемоглобина, съдържащи се в серума – директен и индиректен билирубин и се използва за диагностика на чернодробни, вирусни заболявания, вродена хемолитична анемия и др.

4.00 лева   Директен билирубин (Direct bilirubin) -

Описание: 

Директният билирубин / свързан билирубин /, е разновидност на билирубина, която е разтворима във вода и нормално се извежда от организма предимно чрез жлъчката. Помага за диагностициране на механични вирусни и др. увреждания на черния дроб, панкреаса  и др.

4.00 лева   Индиректен билирубин (Indirect bilirubin)

Описание: 

Индиректният билирубин е резултат от разпада на еритроцитите, при който освободеният хемоглобин претърпява няколко превръщания, които водят до образуването на индиректен (несвързан) билирубин. Помага за диагностициране на механични вирусни и др. увреждания на черния дроб, панкреаса  и др.

3.00 лева   Общ холестерол (Total Cholesterol) -

Описание: 

Общият  холестерол е основен показател на липидната (мастна) обмяна. Той участва в изграждането на жизнено важни структури  в организма, а също така е изходен продукт за синтезата на някои хормони, жлъчни киселини и витамин D.

3.00 лева   HDL – холестерол (HDL-Cholesterol) -

Описание: 

“Добър” холестерол – високите му нива осигуряват нисък риск от развитието на атеросклероза. Интерпретацията на нивата на HDL се прави от специалист в контекста на останалите изследвания от липидния профил, а не самостоятелно.

3.00 лева   LDL – холестерол (LDL-Cholesterol) -

Описание: 

“Лош” холестерол – високите му нива са свързани с висок риск от развитието на атеросклероза. Изследването на показателя помага и за установяване риска от сърдечни заболявания.

3.00 лева   VLDL – холестерол (VLDL-Cholesterol)

Описание: 

VLDL-холестерола дава информация за липопротеините с много ниска плътност. Играе основна роля, свързана с разпространението на триглицеридите, синтезирани в черния дроб. Високото ниво на показателя повишава риска за пациента от атеросклероза, увреждане на сърдечно-съдовата система и др.

3.00 лева   Tg – триглицериди (Triglyceride) -

Описание: 

Изследване на триглициредите се назначава като част от липидния (мастния) профил или самостоятелно при заболявания, свързани с нарушение в мастната обмяна или при оценка на риска от възникване на сърдечно-съдови заболявания.

3.00 лева   АсАТ -

Описание: 

Значението на този ензим е свързано с диагностиката на чернодробни, сърдечно-съдови и други заболявания.

3.00 лева   АлАТ -

Описание: 

Служи за диагностика на чернодробни увреждания от всякакъв произход – вирусни, токсични, автоимунни и други.

4.00 лева   ГГТ -

Описание: 

Показател за жлъчен застой. Повишена ензимна активност на ГГТ може да се наблюдава при повечето остри заболявания на черния дроб и жлъчните пътища, цироза на черния дроб, първична билиарна цироза и други, както и при прием на определени медикаменти.

4.00 лева   АФ (Алкална фосфатаза) -

Описание: 

При възникване на някои състояния и заболявания се повишават нивата на АФ в кръвта. Такива състояния са бързият растеж на костите през пубертета, заболявания като остеомалация, болест на Paget, хиперпаратиреоидизъм, заболявания на черен дроб и др.

5.00 лева   Амилаза (Amylase), серум -

Описание: 

Изследването се препоръчва за откриване на панкреатит или други заболявания на панкреаса (задстомашната жлеза), при оток или възпаление на слюнчените жлези.

5.00 лева   Амилаза в урина (Amylase in urine)

Описание: 

Изследването се провежда за диагноза на остър панкреатит.

7.00 лева   Липаза (Lipase) -

Описание: 

Храносмилателен ензим, който се секретира главно от задстомашната жлеза (панкреаса) и участва в разграждането на мазнините. Липазата се разгражда и отделя чрез бъбреците. При неправилно функциониране на отделителната система нивото на липаза се увеличава. Повишеното ниво на липаза се свърва предимно с остро възпаление на панкреаса.

10.00 лева   Холинестераза (Cholinesterase)

Описание: 

Ензим, който е критерий за регенеративните възможности на черния дроб при различни негови страдания.

5.00 лева   CPK креатинин кеназа -

Описание: 

Използва се най-често за разпознаване на мускулно уверждане и остър миокарден инфаркт.

10.00 лева   КК – МВ

Описание: 

МВ – фракцията на креатинкиназата е показателна за диагностика на остър миокарден инфаркт, като неговата стойност се повишава най-рано и е в зависимост от степента на тежест на инфаркта и засягането на увредена сърдечно-мускулна тъкан.  Повишение на показателя има и при други заболявания на сърдечния мускул (кардиомиопатии), миокардити, перикардити и др.

4.00 лева   ЛДХ (LDH)

Описание: 

Ензим, изпълняващ жизненоважна роля в обмяната на въглехидрати. В комбинация с други показатели LDH се използва при диагностика на голям брой различни заболявания.

7.00 лева   Йонизиран калций (iCa++)

Описание: 

Свободният (йонизиран) калций има ключова роля в много важни физиологични процеси като мускулното съкращение, хормоналната секреция и клетъчното делене. Необходим е за минерализацията на костите, кръвосъсирването и др.

4.00 лева   Калий (K+) -

Описание: 

Намаленото съдържание на калий обикновено води до астения – физическо и психическо изтощение, бърза умора; нарушена функция на бъбреците и надбъбречните жлези, риск от нарушаване на обменните процеси и проводимостта на миокарда, нарушаване на регулиране на артериалното налягане.

4.00 лева   Натрий (Na+) -

Описание: 

Едно от значенията на натрий за организма е участието му в редица ензимни процеси и в осъществяване на мускулната концентрация. Има ключова роля за поддържане баланса на течностите в тялото. Също така отговаря за поддържане на добра сърдечна функция, нормално функциониране на нервната система и абсорбация на глюкозата.

5.00 лева   Хлориди (Хлор, Cl-)

Описание: 

Хлоридите подпомагат баланса на вода (количеството течности в и извън клетките) и електролити в тялото. Също така подпомагат поддържането на нормален обем на кръвта, нормално кръвно налягане, нормално pH на течностите.

4.00 лева   Калций (Ca) -

Описание: 

Поддържа нормалния сърдечен ритъм, нормалното кръвообръщение, нормалното съкращаване и отпускане на мускулите. Участва в процеса на кръвосъсирване и в предаването на нервните импулси.

5.00 лева   Желязо (Fe) -

Описание: 

Желязото е минерал, необходим за образуването на хемоглобин. Необходим е за енергия, както и за нормалното функциониране на органите и мускулите. Назначава се за диагностициране на желязодефицитна анемия, изследване на хемохроматоза, за определяне на хранителен режим и др.

5.00 лева   ТЖСК (TIBC) -

Описание: 

Изследването се използва за диагностика на желязодефицитна анемия, заболявания, свързани с нарушение на обмяната на желязо в организма, при недостиг на желязо в организма и др.

10.00 лева   Сатурация на трансферина (sTf )

Описание: 

TSAT (сатурация на трансферина)

4.00 лева   Фосфор (Phos) -

Описание: 

Изследването се използва, за да се определи количеството на фосфор в кръвта. Заболявания на бъбреците, черния дроб, костни заболявания и други могат да доведат до анормални нива на фосфора.

5.00 лева   Магнезий (Mg+)

Описание: 

Магнезият е един от най-разпространените микроелементи в тялото. Той е кофактор за повече от над 300 ензима, участва в мускулното съкращение, при провеждане на нервните импулси, в изграждането на костите. Намаленото ниво на магнезий в серума води до повишена нервномускулна възбудимост, тетания, гърчове. Магнезиев дефицит се развива при недостатъчен внос с храната, хипопаратиреоидизъм, хипертиреоидизъм, при продължителен прием на диуретици, в следоперативен период и др. Продължителен и значителен недостиг на магнезий може да доведе до мускулни спазми и ритъмни нарушения на сърцето.

10.00 лева   Протеинурия, урина 24 ч.

Описание: 

Причините за постоянно наличие на белтък в урината са много и следва внимателно да се прецени цялостното състояние на пациента, както и да се направят допълнителни изследвания. Най-честите причини за наличие на белтък в урината са прием на медикаменти, хронична бъбречна недостатъчност, диабет, сърдечно заболяване, бременност  и др.

15.00 лева   Микроалбумин (Microalbumin) -

Описание: 

Изследването се използва за мониторинг на пациенти с диабет, високо кръвно налягане, за преценка на налична бъбречна патология и др.

15.00 лева   Гликиран хемоглобин (Hgb A1c) -

Описание: 

Изследването се използва за оценка на гликемичния контрол при пациенти с диабет, ретроспективно, за  4 месеца назад.

7.00 лева   C-реактивен протеин (CRP) -

Описание: 

CRP е един от най-чувствителните показатели за наличието на остър възпалитен процес в организма. Неговото ниво може да се повиши значително при бактериални инфекции, вирусни възпаления, хирургични операции и др.

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.