Вирусни хепатитни маркери

190.00 лева   HDV RNA (Real Time PCR), количествен тест

Описание: 

Хепатит D се развива като съпътстваща инфекция само при болни от Хепатит В. Тесът определя количеството на вирусния товар при болни от Хепатит D.

360.00 лева   HBV Лекарствени мутации (PCR, хибридизация)

Описание: 

PCR методика за определяне на лекарствени мутации на Хепатит В вирус.

380.00 лева   РНК анализ за хепатит C, подтипове на генотипа (PCR – HCV RNA genotypes)

Описание: 

Тестът служи за определяне на подтипа на вирусният Хепатит С.

170.00 лева   HCV RNA (Real Time PCR), количествен тест с и без HCV генотип за Хепатит C

Описание: 

Количествено измерване на вирусния товар при болни от Хепатит С. Използва се PCR методика. Дава информация за хода на лечението при хронична инфекция.

150.00 лева   anti-HEV IgM/IgG, ELFA (Хепатит E)

Описание: 

Хепатитният Е вирус се предава по фекално-орален и контактно-битов път. Инкубационният път на заболяването е от 2 до 9 седмици, като източник на заразата може да бъде само болният човек. Той отделя вируса с фекалиите си от 20-ти до 40-ти ден след заразяването. Хепатит Е може да се определи като самоуправляваща се инфекция с вирусен характер, която е последвана от възстановяване. Не се наблюдава развитие на хронична инфекция, както е при някои други видове хепатит.

30.00 лева   HBe/anti-HBe

Описание: 

Хепатитни маркери за проследяване на лечението и диагностиката на Хепатит тип Б.

30.00 лева   anti-HAV IgM+IgG (Хепатит А)

Описание: 

Изследване на специфични ИгМ и ИгГ антитела при Хепатит А.

18.00 лева   anti-HAV IgG (Хепатит А)

Описание: 

Серологично изследване за прекарана в миналото инфекция с Хепатит А или след ваксинация.

20.00 лева   Anti HBc IgM (Хепатит Б) -

Описание: 

Изследването доказва антитела, които са белег за остра Хепатит Б вирусна инфекция и висока заразност на пациента.

Резултат в норма: отрицателен(-)

23.00 лева   Anti HDV total (Хепатит Д)

Описание: 

Доказват се при хронична комбинирана инфекция с двата вируса (HBV и HDV) в съчетание с напреднали промени в черния дроб на пациента.

Резултат в норма: отрицателен(-)

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.