Вирусология

  Серумни изследвания

  Използват се автоматични имунологични анализатори. Изследва се проба от пациента - кръв, серум или плазма, в които се откриват антигени или антитела, белег за инфекциозни или други заболявания. С помощта на имунологичния анализатор се дава количествена оценка на изследваната проба. Това позволява следене в динамика, мониториране на ефекта от проведена терапия, оценка тежестта на инфенкциозното заболяване и др.

  Повече информация

  Имунохроматографски бързи тестове

  Използва се метод базиращ се на имунологичната реакция антиген/ антитяло. За да се осъществи тази реакция, проба от пациента се обработва с реагент. Следва накапване върху имунохроматографска плака, натоварена с антитяло или антиген. Следва образуване на комплекси от съответстващи си aнтиген и aнтитяло, които отключват цветна реакция с интензивност пропорционална на количеството, образувани комплекси.

  Повече информация

20.00 лева   Рубеола IgG (Rubella virus IgG)

10.00 лева   Сифилис (Syphilis AB)

Описание: 

Скринингов качествен тест за Сифилис.

20.00 лева   HIV Ag-Ab 4та генерация (изследване за СПИН)

Описание: 

Нов тест, с който може да бъде определен самият причинител (антиген) 2 седмици след началото на инфекцията, успоредно с определяне на антителата, които се образуват в организма между 3-6 месеца от началото на инфекцията (равносилно на определянето с другия тест „Доказване на HIV 1/2“).

20.00 лева   Вирус на Епщайн-Бар IgM (EBV IgM) -

25.00 лева   Цитомегаловирус IgM (CMV IgM)

Описание: 

Цитомегаловирус създава инфекция в ретикулоендотелните клетки. Тази инфекция може да се получи при новородени непосредствено след раждането чрез целувки и контакт с всички телесни течности. Препоръчително е изследването на бременни жени, тъй като ако са носители на вируса, заразяват новородените чрез кърмата.

25.00 лева   Цитомегаловирус IgG (CMV IgG)

Описание: 

Наличието им съответства с минала или настояща инфекция с Цитомегаловирус. Има сериозен риск за вътреутробното увреждане на плода при заболяване на майката по време на бременността.

19.00 лева   Chlamydia trachomatis Ig A (половопредавана хламидия)

Описание: 

Възпалението, което предизвиква хламидията засяга предимно лигавиците, като при инфектиране в резултат на полов контакт се засягат най-вече лигавиците на пикочния канал (уретра), шийката на матката и правото черво.

16.00 лева   Лаймска болест IgG (Lyme Disease IgG)

Описание: 

Изследването се извършва само след като е имало ухапване от кърлеж или има симптоми, съвместими с тази инфекция. Важно е изследването да се направи минимум след един месец  ухапването, за да могат да се образуват специфичните антитела в организма.

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.