Вирусология

  Серумни изследвания

  Използват се автоматични имунологични анализатори. Изследва се проба от пациента - кръв, серум или плазма, в които се откриват антигени или антитела, белег за инфекциозни или други заболявания. С помощта на имунологичния анализатор се дава количествена оценка на изследваната проба. Това позволява следене в динамика, мониториране на ефекта от проведена терапия, оценка тежестта на инфенкциозното заболяване и др.

  Повече информация

  Имунохроматографски бързи тестове

  Използва се метод базиращ се на имунологичната реакция антиген/ антитяло. За да се осъществи тази реакция, проба от пациента се обработва с реагент. Следва накапване върху имунохроматографска плака, натоварена с антитяло или антиген. Следва образуване на комплекси от съответстващи си aнтиген и aнтитяло, които отключват цветна реакция с интензивност пропорционална на количеството, образувани комплекси.

  Повече информация

30.00 лева   Листерия (Listeria)

17.00 лева   Chlamydia trachomatis Ig M (половопредавана хламидия)

Описание: 

Възпалението, което предизвиква хламидията засяга предимно лигавиците, като при инфектиране в резултат на полов контакт се засягат най-вече лигавиците на пикочния канал (уретра), шийката на матката и правото черво.

33.00 лева   Цитомегаловирус CMV IgG+IgM

25.00 лева   Бърз антигенен тест за Covid-19

110.00 лева   PCR – HPV високо/средно/нискорискови типове – генотипиране на 36 типа

40.00 лева   Варицела зостер IgG+IgM (VZV IgG+IgM)

25.00 лева   Варицела зостер IgG (VZV IgG)

20.00 лева   Хепатит Б Anti Hbs

Описание: 

Изследването доказва наличието на протективни (предпазни) антитела срещу HbsAg. Те се появяват късно след прекарана остра HBV-инфекция в отсъствие на HbsAg. Формират се и след имунизация с противохепатитна ваксина и са гаранция за защита от заразяване с вируса.

Също така изследването се изследва при подготовка за инвитро процедура.

Резултат в норма: отрицателен(-)

20.00 лева   Anti HBc IgM (Хепатит Б) -

Описание: 

Изследването доказва антитела, които са белег за остра Хепатит Б вирусна инфекция и висока заразност на пациента.

Резултат в норма: отрицателен(-)

20.00 лева   Рубеола IgG (Rubella virus IgG)

10.00 лева   Сифилис (Syphilis AB)

Описание: 

Скринингов качествен тест за Сифилис.

20.00 лева   HIV Ag-Ab 4та генерация (изследване за СПИН)

Описание: 

Нов тест, с който може да бъде определен самият причинител (антиген) 2 седмици след началото на инфекцията, успоредно с определяне на антителата, които се образуват в организма между 3-6 месеца от началото на инфекцията (равносилно на определянето с другия тест „Доказване на HIV 1/2“).

19.00 лева   Серологично изследване на HCV Ag-Ab ULTRA V2 (Хепатит C) -

Описание: 

Хепатит C е вирусна инфекция, която може да причини възпалително заболяване на черния дроб и увреждането му.

22.00 лева   Епщайн-Бар вирус IgM (EBV IgM) -

22.00 лева   Епщайн-Бар вирус IgG (EBV IgG)

22.00 лева   Цитомегаловирус IgM (CMV IgM)

Описание: 

Цитомегаловирус създава инфекция в ретикулоендотелните клетки. Тази инфекция може да се получи при новородени непосредствено след раждането чрез целувки и контакт с всички телесни течности. Препоръчително е изследването на бременни жени, тъй като ако са носители на вируса, заразяват новородените чрез кърмата.

22.00 лева   Цитомегаловирус IgG (CMV IgG)

Описание: 

Наличието им съответства с минала или настояща инфекция с Цитомегаловирус. Има сериозен риск за вътреутробното увреждане на плода при заболяване на майката по време на бременността.

25.00 лева   Mycoplasma pneumoniae Ig G (белодробна микоплазма)

25.00 лева   Mycoplasma pneumoniae Ig M (белодробна микоплазма)

25.00 лева   Chlamydia pneumoniae Ig G (белодробна хламидия)

17.00 лева   Chlamydia trachomatis Ig G (половопредавана хламидия)

Описание: 

Възпалението, което предизвиква хламидията засяга предимно лигавиците, като при инфектиране в резултат на полов контакт се засягат най-вече лигавиците на пикочния канал (уретра), шийката на матката и правото черво. Показател за стара инфекция.

17.00 лева   Chlamydia trachomatis Ig A (половопредавана хламидия)

Описание: 

Възпалението, което предизвиква хламидията засяга предимно лигавиците, като при инфектиране в резултат на полов контакт се засягат най-вече лигавиците на пикочния канал (уретра), шийката на матката и правото черво.

16.00 лева   Лаймска болест IgG (Lyme Disease IgG)

Описание: 

Изследването се извършва само след като е имало ухапване от кърлеж или има симптоми, съвместими с тази инфекция. Важно е изследването да се направи минимум след един месец  ухапването, за да могат да се образуват специфичните антитела в организма.

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.