Въглехидратна обмяна

22.00 лева   HOMA индекс

Описание: 

Изследва се при нарушения във въглехидратната обмяна за потвърждаване или отхвърляне на инсулинова резистентност.

46.00 лева   Трикратни ОГТТ и Инсулин (0, 60 и 120 мин.)

Описание: 

Изследва се при нарушения във въглехидратната обмяна за потвърждаване или отхвърляне на инсулинова резистентност.

36.00 лева   Двукратни ОГТТ и Инсулин (0 и 120 мин.)

Описание: 

Изследва се при нарушения във въглехидратната обмяна за потвърждаване или отхвърляне на инсулинова резистентност.

9.00 лева   ОГТТ, четирикратен

Описание: 

Изследва се при нарушения във въглехидратната обмяна.

5.00 лева   ОГТТ, двукратен

Описание: 

Изследва се при нарушения във въглехидратната обмяна.

7.00 лева   Кръвно-захарен профил (КЗП), петкратен

Описание: 

Изследва се при нарушения във въглехидратната обмяна.

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.