Изследване на Урина

4.00 лева   Фосфор в урина (Phos in urine)

Описание: 

Увеличени нива на фосфор в урината се наблюдават при нарушения в паращитовидната секреция, предозиране с Витамин Д, отравяне с фосфор, синдром на Фанкони.

4.00 лева   Калций в урина (Ca in urine)

Описание: 

Изследва се при състояния, свързани с повишена загуба на калций – хиперпаратиреоидизъм, предозиране на вит. Д и други.

5.00 лева   Хлор в урина (Cl in urine)

Описание: 

Повишаването или понижаването на хлоридите в урината спомага за определяне, следене и откриване на някои бъбречни заболявания.

5.00 лева   Натрий в урина (Na in urine)

Описание: 

Натрия може да бъде, както електролит така и минерал. Регулира количеството течности и поддържа електролитния баланс в организма и е важен за функционирането на нервите и мускулите. Проверка на нивото натрий в урината се назначава за да се мониторира водно-електролитния баланс в организма.

5.00 лева   Калий в урина (K in urine)

Описание: 

Калият може да бъде, както електролит така и минерал. Регулира количеството течности и поддържа електролитния баланс в организма и е важен за функционирането на нервите и мускулите. Проверка на нивото калий в урината се назначава за да се мониторира дейността на бъбреците при хипертоници и след лечение с диуретици и хемодиализа.

8.00 лева   Клирънс на пикочна киселина (Uric acid clearance)

Описание: 

Изследването се за да се установят нарушения в метаболизма на пикочната киселина.

4.00 лева   Пикочна киселина, урина 24ч. (Uric acid, 24h.)

Описание: 

Изследването се за да се установят нарушения в метаболизма на пикочната киселина.

3.00 лева   Креатинин, урина 24ч. (Creatinine 24h.)

Описание: 

Креатинин в урината се изследва за установяване на т.н. клирънс, освобождаването на организма от токсичния компонент.

10.00 лева   Урина – общо химично изследване (ОХИ) -

Описание: 

Общохимичният анализ представлява комплексно изследване на 10 химични параметъра в урината.

1,00 лева   Относително тегло на урината -

Описание: 

Фактор за оценка на бъбречните функции и др.

1,00 лева   pH в урината -

Описание: 

Отразява метаболитните процеси в организма.

1,00 лева   Белтък в урината -

Описание: 

Фактор за оценка на бъбречните функции и др.

1,00 лева   Глюкоза в урината -

Описание: 

Отразява състоянието на въглехидратната обменя в организма.

1,00 лева   Билирубин в урината -

Описание: 

Нормално не се открива в урината. Повишен е при инфекциозни и токсични процеси.

1,00 лева   Уробилиноген в урината -

Описание: 

Тест за нарушение на чернодробната функция и хемолитични състояния (разрушаване на кръвни клетки).

1,00 лева   Кръв в урината -

Описание: 

Фактор за оценка на патологичните процеси в пикочо-полова система.

1.00 лева   Левкоцити в урината -

Описание: 

Повишеното количество на левкоцити в урината е белег за възпалителен процес.

1,00 лева   Кетони в урината -

Описание: 

Дават информация за въглехидратната и мастната обмяна в организма. Повишават се при обилно повръщане и диария, декомпенсиран диабет и др.

3,00 лева   Нитрити в урината -

Описание: 

Показател за инфекция на уринарния тракт.

3.00 лева   Урина – седимент (Sediment) -

Описание: 

Микроскопското изследване на уринния седимент предоставя полезна информация относно формените елементи в урината – еретроцити, левкоцити, епителни клетки, бактерии, които се променят в различна степен при множество заболявания на отделителната система.

5.00 лева   Амилаза в урина (Amylase in urine)

Описание: 

Изследването се провежда за диагноза на остър панкреатит.

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.