Имунология

110.00 лева   QuantiFERON-TB Gold (QFT)*

Описание: 

Специфичен диагностичен тест откриващ клетъчно-медииран имуннен отговор към антигени на Микобактериум туберкулозис.

30.00 лева   HLA-B27

Описание: 

Специфичен маркер за болестта на Бехтерев.

129.00 лева   Активация на Т лимфоцити (стимулация с PHA)

135.00 лева   CD34 положителни стволови клетки

Описание: 

Флоуцитометрично изследване на CD34 + стволови клетки.

81.00 лева   NK клетки

Описание: 

Флоуцитометрично изследване на NK клетъчна популация. Препоръчително изследване при често повтарящи се спонтанни аборти.

162.00 лева   Имунофенотипизиране на левкоцити

Описание: 

Флоуцитометрично изследване на левкоцитни клетъчни популации. Широко застъпен метод при диагностициране на левкемии и лимфоми.

108.00 лева   Алергии към яйца, ядки и краве мляко (14 антигена)

Описание: 

Панел включващ 14 алергена.

61.00 лева   Антитела срещу saccharomyces cerevisiae (ASCA) (IgG+ IgA)

Описание: 

Образуват се срещу различни белтъчни молекули на дрождите. Маркер за болест на Крон.

41.00 лева   Анти – деамидирани глиадинови пептиди антитела (anti-DGP) (IgG+ IgA)

Описание: 

Специфични за глутенова ентеропатия, нивото им корелира с морфологичния вид на лигавицата на тънкото черво.

41.00 лева   Анти – тъканна трансглутаминаза антитела (anti-TTG) (IgG+ IgA) Целиакия

Описание: 

Специфични за глутенова ентеропатия и херпетиформен дерматит.

34.00 лева   Анти – глиадинови антитела (IgG+ IgA)

Описание: 

Специфични маркери за глутенова ентеропатия, езофагит, гастритл.

68.00 лева   Пакет ”Пернициозна анемия”(анти-париеталноклетъчни, анти-интринзик фактор )

Описание: 

Пакет включващ маркери за атрофичен гастрит, пернициозна анемия.

36.00 лева   Анти-интринзик фактор антитела

Маркер за пернициозна анемия

36.00 лева   Анти-париеталноклетъчни антитела

Описание: 

Маркер за атрофичен гастрит, пернициозна анемия.

88.00 лева   Пакет „Профил антитела срещу чернодробни антигени” – разширен(AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, GP210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52)

Описание: 

Пакетни изследвания при автоимунни чернодробни заболявания.

Пакетни изследвания при автоимунни чернодробни заболявания.

108.00 лева   Пакет „Склеродермия” –(Анти-Scl-70, CENP B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52)

Описание: 

Склеродермията е изключително рядко автоимунно заболяване на съединителната тъкан на кожата, което води до нейното уплътняване (склеротизиране). Пакетът включва маркери за диагностика на това заболяване.

88.00 лева   Пакет „ Профил антитела срещу невронални антигени”(Amphiphysine, CV2, PNMA2, Ri, Yo, Hu)

Описание: 

Пакетни изследвания срещу невронални антигени.

30.00 лева   Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin )

Описание: 

Потиска ефекта на протеолитичните ензими. дефицитът му се свързва с цироза, белодробен емфизем, хепатит, васкулит, уриткария.

133.00 лева   Антитела срещу миозит асоциирани антигени – разширен(Mi-2α, Mi-2β , TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ)

Описание: 

Разширен пакет за диагностика на миалгия и миозит.

102.00 лева   Антитела срещу миозит асоциирани антигени(Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro52)

Описание: 

Пакет за диагностика на миалгия и миозит.

133.00 лева   АНА Профил /АНА БЛОТ/ (nrnp/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, Nucleosomes, Histons, Rib.P, AMA M2)

Описание: 

Позитивират се при автоимунни заболявания: СЛЕ, васкулити, системна склероза, синдром на Сиогрен, дерматомиозит, полимиозит.

27.00 лева   Ревматоиден фактор IgM (RF-IgM)

Описание: 

Асоциира се с ревматоиден артрит.

27.00 лева   Ревматоиден фактор IgG (RF-IgG)

Описание: 

Асоциира се с ревматични възли и васкулит.

27.00 лева   Ревматоиден фактор IgA (RF-IgA)

Описание: 

Изотип на РФ, който се асоциира с по-млада възраст, по-бърза прогресия на ревматоидния артрит и костни ерозии.

22.00 лева   Анти – CCP (антитела срещу цитрулинирани белтъци)

Описание: 

Специфични антитела за ревматоиден артрит.

36.00 лева   Анти – MCV (антитела срещу мутирал цитрулиниран виментин)

Описание: 

Антитела срещу цитрулинирани пептиди. Те се срещат в синовията на пациенти с ревматоиден артрит. Позитивират се при ревматоиден артрит.

108.00 лева   Пакет „Ревматоиден артрит”(Анти-MCV, RF-IgG, RF-IgA, RF-IgM)

Описание: 

RF е автоантитяло, насочено срещу собствени IgG молекули, които сами по себе си също са антитела. Автоантитела се образуват от всички имуноглобулинови класове (IgG, IgА, IgМ). Заедно с прицелния имуноглобулин, RF образува имунни комплекси, които могат да се докажат в циркулацията или ставната течност и които участват в патогенезата на ревматоидния артрит.

36.00 лева   Анти-MPO (антитела срещу миелопероксидаза)

Описание: 

Специфични антитела за микроскопски полиангиити синдром на Чърк Щраус.

36.00 лева   Анти-PR3 (антитела срещу протеиназа 3)

Описание: 

Специфични антитела за синдром на Вегенер/ системен васкулит/.

36.00 лева   Ани-GBM (анти гломерулобазална мембрана)

Описание: 

Антитела насочени срещу гломерулна базална мембрана и алвеоларна базална мембрана. Позитивират се при синдром на Гудпасчър.

135.00 лева   „Пакет „Антифосфолипиден синдром – разширен” (aнти-кардиолипин, анти-b2GPI, анти-протромбин, анти-анексинv-IgG,анти-анексинv-IgM,“

Описание: 

Асоциират се с повишена склонност към тромбози.

81.00 лева   „Пакет “Анти-фосфолипиден синдром – скрининг“ (анти-кардиолипин, анти-b2GPI, анти-протромбин)“

Описание: 

Асоциират се с повишена склонност към тромбози.

34.00 лева   Анти – протромбин антитела (IgG+IgM+IgA)

Описание: 

Асоциират се с антифосфолипиден синдром и повишена склонност към тромбози.

34.00 лева   Анти – b2GPI антитела (IgG+IgM+IgA)

Описание: 

Антитела насочени срещу анти в 2 гликопротеин, който се произвежда в хепатоцитите и ендотелните клетки. Позитивират се при антифосфолипиден синдром и СЛЕ.

32.00 лева   Анти – кардиолипинови антитела (IgG+IgM+IgA)

Описание: 

Позитивират се при антифосфолипидния синдром, който се асоциира с артериални и венозни тромбози, хабитуални аборти.

34.00 лева   Анти-centromer B

Описание: 

Позитивират се при ограничената форма на системна склероза.

34.00 лева   Анти – ss-b (La)

Описание: 

Позитивират се при синдром на Сьогрен и при Системен лупус еритематозус.

34.00 лева   Анти – ss-a (Ro)

Описание: 

Позитивират се при първичния синдром на Сьогрен, заболявания на черния дроб, цьолиакия, ревматоиден артрит, системен лупус еритематозус, полимиозит и др.

34.00 лева   Анти – scl-70

Описание: 

Антитела срещу топоизомераза1, намираща се в нуклеозомите. Позитивират се при системна прогресивна склероза.

34.00 лева   Анти- двДНК (IgG+IgM+IgA)

Описание: 

Антитела срещу двойно верижна ДНК на клетките. Позитивират се при Системен лупус еритематозус.

25.00 лева   Анти-lkm (антитела срещу liver-kidney microsomal антиген)

Описание: 

Насочени срещу чернодробно микрозомални антигени. Позитивират се при автоимунни хепатити.

41.00 лева   ANCA (анти- неутрофил цитоплазмени антитела)

Описание: 

Наличието им се асоциира със системни васкулити.

60.00 лева   Пакет – «АНА, АГМА, АМА»

Описание: 

Пакет за автоимунни чернодробни заболявания.

25.00 лева   АМА (анти-митохондриални антитела)

Описание: 

Позитивират се при първична билиарна цироза.

25.00 лева   АГМА (анти-гладкомускулни антитела)

Описание: 

Асоциират се с автоимунни хепатити, първична билиарна цироза, вирусни хепатити В и С.

22.00 лева   АНА (анти-нуклеарни антитела) – скрининг (ANA screening) -

Описание: 

Антитела насочени срещу ядра на собствени клетки. Позитивират се при автоимунни заболявания.

10.00 лева   Криоглобулини (Cryoglobulins)

Описание: 

Белтъци, които се утаяват при охлаждане под 37 С. Установяват се при синдром на Рейно, съдова пурупура, неясни парестезии.

10.00 лева   С4-комплемент (C4 complement)

Описание: 

Плазмен белтък от системата на Комплемента. Ниски нива може да има при ДИК синдром, остър гломерулонефрит. Увеличени нива се срещат при остри възпалителни заболявания и злокачествени процеси.

10.00 лева   СЗ-комплемент (C3 complement)

Описание: 

Плазмен белтък от системата на Комплемента. Ниски нива може да има при автоимунни заболявания и тъканни увреждания. Увеличени нива се срещат при остри възпалителни заболявания и злокачествени процеси.

15.00 лева   Пакет Имуноглобулини (IgG+IgM+IgA)

Описание: 

Определяне на имуноглобулини, познати още като антитела, в кръвен серум. Повишените им нива може да са признак за наличието на алергия или за свръхактивна имунна система.
Понижени нива се срещат при имунодефицитни състояния.

7.00 лева   Ревматоиден фактор (RF) -

Описание: 

Чрез изследването се откриват автоантитела реагиращи със собствените стави. Под влияние на бактерии, вируси или други фактори иммунната система на човека започва патологично активно да изработва антитела срещу собствените тъкани. Използва се при диагностика на ревматоиден артрит (РА).
Освен при РА, повишени стойности на Ревма фактор(RF) може да има при:

  • хронични възпалителни процеси;
  • инфекциозни заболявания като субакутен бактериален ендокардит;
  • малария, сифилис, лепрози, лайшманиози, туберкулоза;
  • редица автоимунни заболявания като системен лупус и др.;

Около 15% от възрастните хора имат безсимптомно повишени нива на RF.

Резултат в норма: До 20.0 IU/ml

9.00 лева   Имуноглобулин M (IgM)

Описание: 

IgM антителата са първите, които се образуват в отговор на инфекция. Те могат да подпомогнат унищожаването на чуждите субстанции от други клетки на имунната система. Високи стойности на показателя свидетелстват за вътреутробна инфекция с рубеола, токсоплазмоза, сифилис и др.

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.