Имунология

110.00 лева   QuantiFERON-TB Gold (QFT)*

Описание: 

Специфичен диагностичен тест откриващ клетъчно-медииран имуннен отговор към антигени на Микобактериум туберкулозис.

30.00 лева   HLA-B27

Описание: 

Специфичен маркер за болестта на Бехтерев.

129.00 лева   Активация на Т лимфоцити (стимулация с PHA)

135.00 лева   CD34 положителни стволови клетки

Описание: 

Флоуцитометрично изследване на CD34 + стволови клетки.

81.00 лева   NK клетки

Описание: 

Флоуцитометрично изследване на NK клетъчна популация. Препоръчително изследване при често повтарящи се спонтанни аборти.

162.00 лева   Имунофенотипизиране на левкоцити

Описание: 

Флоуцитометрично изследване на левкоцитни клетъчни популации. Широко застъпен метод при диагностициране на левкемии и лимфоми.

108.00 лева   Алергии към яйца, ядки и краве мляко (14 антигена)

Описание: 

Панел включващ 14 алергена.

61.00 лева   Антитела срещу saccharomyces cerevisiae (ASCA) (IgG+ IgA)

Описание: 

Образуват се срещу различни белтъчни молекули на дрождите. Маркер за болест на Крон.

41.00 лева   Анти – деамидирани глиадинови пептиди антитела (anti-DGP) (IgG+ IgA)

Описание: 

Специфични за глутенова ентеропатия, нивото им корелира с морфологичния вид на лигавицата на тънкото черво.

41.00 лева   Анти – тъканна трансглутаминаза антитела (anti-TTG) (IgG+ IgA) Целиакия

Описание: 

Специфични за глутенова ентеропатия и херпетиформен дерматит.

34.00 лева   Анти – глиадинови антитела (IgG+ IgA)

Описание: 

Специфични маркери за глутенова ентеропатия, езофагит, гастритл.

68.00 лева   Пакет ”Пернициозна анемия”(анти-париеталноклетъчни, анти-интринзик фактор )

Описание: 

Пакет включващ маркери за атрофичен гастрит, пернициозна анемия.

36.00 лева   Анти-интринзик фактор антитела

Маркер за пернициозна анемия

36.00 лева   Анти-париеталноклетъчни антитела

Описание: 

Маркер за атрофичен гастрит, пернициозна анемия.

88.00 лева   Пакет „Профил антитела срещу чернодробни антигени” – разширен(AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, GP210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52)

Описание: 

Пакетни изследвания при автоимунни чернодробни заболявания.

Пакетни изследвания при автоимунни чернодробни заболявания.

108.00 лева   Пакет „Склеродермия” –(Анти-Scl-70, CENP B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52)

Описание: 

Склеродермията е изключително рядко автоимунно заболяване на съединителната тъкан на кожата, което води до нейното уплътняване (склеротизиране). Пакетът включва маркери за диагностика на това заболяване.

88.00 лева   Пакет „ Профил антитела срещу невронални антигени”(Amphiphysine, CV2, PNMA2, Ri, Yo, Hu)

Описание: 

Пакетни изследвания срещу невронални антигени.

30.00 лева   Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin )

Описание: 

Потиска ефекта на протеолитичните ензими. дефицитът му се свързва с цироза, белодробен емфизем, хепатит, васкулит, уриткария.

133.00 лева   Антитела срещу миозит асоциирани антигени – разширен(Mi-2α, Mi-2β , TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ)

Описание: 

Разширен пакет за диагностика на миалгия и миозит.

102.00 лева   Антитела срещу миозит асоциирани антигени(Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro52)

Описание: 

Пакет за диагностика на миалгия и миозит.

133.00 лева   АНА Профил /АНА БЛОТ/ (nrnp/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, Nucleosomes, Histons, Rib.P, AMA M2)

Описание: 

Позитивират се при автоимунни заболявания: СЛЕ, васкулити, системна склероза, синдром на Сиогрен, дерматомиозит, полимиозит.

27.00 лева   Ревматоиден фактор IgM (RF-IgM)

Описание: 

Асоциира се с ревматоиден артрит.

27.00 лева   Ревматоиден фактор IgG (RF-IgG)

Описание: 

Асоциира се с ревматични възли и васкулит.

27.00 лева   Ревматоиден фактор IgA (RF-IgA)

Описание: 

Изотип на РФ, който се асоциира с по-млада възраст, по-бърза прогресия на ревматоидния артрит и костни ерозии.

36.00 лева   Анти – CCP (антитела срещу цитрулинирани белтъци)

Описание: 

Специфични антитела за ревматоиден артрит.

36.00 лева   Анти – MCV (антитела срещу мутирал цитрулиниран виментин)

Описание: 

Антитела срещу цитрулинирани пептиди. Те се срещат в синовията на пациенти с ревматоиден артрит. Позитивират се при ревматоиден артрит.

108.00 лева   Пакет „Ревматоиден артрит”(Анти-MCV, RF-IgG, RF-IgA, RF-IgM)

Описание: 

RF е автоантитяло, насочено срещу собствени IgG молекули, които сами по себе си също са антитела. Автоантитела се образуват от всички имуноглобулинови класове (IgG, IgА, IgМ). Заедно с прицелния имуноглобулин, RF образува имунни комплекси, които могат да се докажат в циркулацията или ставната течност и които участват в патогенезата на ревматоидния артрит.

36.00 лева   Анти-MPO (антитела срещу миелопероксидаза)

Описание: 

Специфични антитела за микроскопски полиангиити синдром на Чърк Щраус.

36.00 лева   Анти-PR3 (антитела срещу протеиназа 3)

Описание: 

Специфични антитела за синдром на Вегенер/ системен васкулит/.

36.00 лева   Ани-GBM (анти гломерулобазална мембрана)

Описание: 

Антитела насочени срещу гломерулна базална мембрана и алвеоларна базална мембрана. Позитивират се при синдром на Гудпасчър.

135.00 лева   „Пакет „Антифосфолипиден синдром – разширен” (aнти-кардиолипин, анти-b2GPI, анти-протромбин, анти-анексинv-IgG,анти-анексинv-IgM,“

Описание: 

Асоциират се с повишена склонност към тромбози.

81.00 лева   „Пакет “Анти-фосфолипиден синдром – скрининг“ (анти-кардиолипин, анти-b2GPI, анти-протромбин)“

Описание: 

Асоциират се с повишена склонност към тромбози.

34.00 лева   Анти – протромбин антитела (IgG+IgM+IgA)

Описание: 

Асоциират се с антифосфолипиден синдром и повишена склонност към тромбози.

34.00 лева   Анти – b2GPI антитела (IgG+IgM+IgA)

Описание: 

Антитела насочени срещу анти в 2 гликопротеин, който се произвежда в хепатоцитите и ендотелните клетки. Позитивират се при антифосфолипиден синдром и СЛЕ.

32.00 лева   Анти – кардиолипинови антитела (IgG+IgM+IgA)

Описание: 

Позитивират се при антифосфолипидния синдром, който се асоциира с артериални и венозни тромбози, хабитуални аборти.

34.00 лева   Анти-centromer B

Описание: 

Позитивират се при ограничената форма на системна склероза.

34.00 лева   Анти – ss-b (La)

Описание: 

Позитивират се при синдром на Сьогрен и при Системен лупус еритематозус.

34.00 лева   Анти – ss-a (Ro)

Описание: 

Позитивират се при първичния синдром на Сьогрен, заболявания на черния дроб, цьолиакия, ревматоиден артрит, системен лупус еритематозус, полимиозит и др.

34.00 лева   Анти – scl-70

Описание: 

Антитела срещу топоизомераза1, намираща се в нуклеозомите. Позитивират се при системна прогресивна склероза.

34.00 лева   Анти- двДНК (IgG+IgM+IgA)

Описание: 

Антитела срещу двойно верижна ДНК на клетките. Позитивират се при Системен лупус еритематозус.

25.00 лева   Анти-lkm (антитела срещу liver-kidney microsomal антиген)

Описание: 

Насочени срещу чернодробно микрозомални антигени. Позитивират се при автоимунни хепатити.

41.00 лева   ANCA (анти- неутрофил цитоплазмени антитела)

Описание: 

Наличието им се асоциира със системни васкулити.

60.00 лева   Пакет – «АНА, АГМА, АМА»

Описание: 

Пакет за автоимунни чернодробни заболявания.

25.00 лева   АМА (анти-митохондриални антитела)

Описание: 

Позитивират се при първична билиарна цироза.

25.00 лева   АГМА (анти-гладкомускулни антитела)

Описание: 

Асоциират се с автоимунни хепатити, първична билиарна цироза, вирусни хепатити В и С.

18.00 лева   АНА (анти-нуклеарни антитела) – скрининг -

Описание: 

Антитела насочени срещу ядра на собствени клетки.Позитивират се при автоимунни заболявания.

10.00 лева   Криоглобулини (Cryoglobulins)

Описание: 

Белтъци, които се утаяват при охлаждане под 37 С. Установяват се при синдром на Рейно, съдова пурупура, неясни парестезии.

10.00 лева   С4-комплемент (C4 complement)

Описание: 

Плазмен белтък от системата на Комплемента. Ниски нива може да има при ДИК синдром, остър гломерулонефрит. Увеличени нива се срещат при остри възпалителни заболявания и злокачествени процеси.

10.00 лева   СЗ-комплемент (C3 complement)

Описание: 

Плазмен белтък от системата на Комплемента. Ниски нива може да има при автоимунни заболявания и тъканни увреждания. Увеличени нива се срещат при остри възпалителни заболявания и злокачествени процеси.

15.00 лева   Пакет Имуноглобулини (IgG+IgM+IgA)

Описание: 

Определяне на имуноглобулини, познати още като антитела, в кръвен серум. Повишените им нива може да са признак за наличието на алергия или за свръхактивна имунна система.
Понижени нива се срещат при имунодефицитни състояния.

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.