Имунохроматографски бързи тестове

15.00 лева   Тест за Грип А и Б комбиниран

Описание: 

Качествен тест за откриване на за Грип А и Б.
Първите симптоми на грип са повишена температура (38-39 градуса), болки в мускулите, втрисане и главоболие. След ден-два към неразположението на болния вече се добавят кашлица и хрема.
Вирусът се предава много лесно от човек на човек по въздушно-капков път. Болният от грип разпръсква вируси при кихане и кашляне, по време на разговор. С грип могат да ни заразят хора:

 • видимо болни, с ясно изразени грипни симптоми
 • при които заболяването протича много леко
 • които вече оздравяват.

Резултат при липса на търсения причинител: Отрицателен

18.00 лева   Фекален тест за Рота и Адено вирус- Антигени

Описание: 

Качествен тест за откриване на Рота и Адено вирус Антигени.
Използва при диагностика на диарии основно в детска възраст. Заразяването става чрез предмети или по въздушно-капков път.
Ротавирусите са едни от главните причинители на гастроентерити и диария у децата. Заболяването може да доведе до тежко обезводняване (дехидратация) и нарушение в електролитния баланс, което е особено опасно у бебетата и децата в предучилищна възраст.
Някои серотипове Аденовируси са с предпочитания към тънкото черво и са едни от основните причинители на гастроентерити у децата.
Тестът е показателен:

 • за Рота вирус от 2-5 дни след първи симптоми,
 • за Адено вирус от 3-13 дни след първи симптоми.

Резултат при липса на търсения причинител: Отрицателен

15.00 лева   Фекален тест за Рота вирус – Антиген

Описание: 

Качествен тест за откриване на Рота вирус Антиген.
Използва при диагностика на диарии основно в детска възраст. Заразяването става чрез предмети или по въздушно-капков път.
Ротавирусите са едни от главните причинители на гастроентерити и диария у децата. Заболяването може да доведе до тежка дехидратация и нарушение в електролитния баланс, което е особено опасно у бебетата и децата в предучилищна възраст.
Тестът е показателен от 2-5 дни след първи симптоми.

Резултат при липса на търсения причинител Отрицателен

15.00 лева   Тест за Инфекциозна мононуклеоза -

Описание: 

Качествен тест за откриване на хетерофилни (неспецифични) антитела от IgM тип при заразяване с вируса на Ебщайн-Бар.
Вирусът Ебщайн – Бар поразява В-лимфоцитите у човек и предизвиква заболяването Инфекциозна мононуклеоза.
Първичната инфекция обикновено протича с тонзилит, фарингит, най-често шиен лимфаденит, хепатоспленомегалия. В някои случаи симптоматиката е неспецифична.
Изследването се използва при диагностика на:

 • остра инфекциозна мононуклеоза
 • за диференциална диагноза на заболявания със сходна клинична картина

Антителата от този тип:

 • циркулират кратко време;
 • не се образуват при всички пациенти;
 • не се образуват при деца до 4 годишна възраст.

Възможни са т.нар. „фалшиво“ положителни резултати поради:

 • неспецифичност на теста
 • кръстосани реакции с някои други имуногени,
 • при системни или неопластични кръвни заболявания.

Възможни са т.нар. „фалшиво“ отрицателни резултати при:

 • по-малки деца
 • индивиди, които не са образували антитела от този вид.

Въз основа на това се препоръчва едновременно изследване и за специфични Ебщайн – Бар вирусни антитела.

Резултат при липса на търсения причинител Отрицателен

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.