Класически ( рутинни ) изследвания

12.00 лева   МБ профилактично изследване на Фецес или анален секрет -

Описание: 

Чрез изследването се открива носителство на аеробни бактерии причиняващи чревни инфекции:

 • Салмонела;
 • Шигела;
 • Ентеропатогенни Ешерихия коли.

Необходимо е за:

 1. Здравна книжка
 2. Постъпване в:
  • детско заведение;
  • домове за медикосоциални грижи;
  • преди раждане.

При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии:

Отрицателен за :

 • Салмонела,
 • Шигела,
 • Ентеропатогенни Ешерихия коли,
 • коремно-тифно носителство.

12.00 лева   МБ изследване на Фецес диагностично -

Описание: 

Чрез изследването се откриват аеробни бактерии причиняващи чревни инфекции:

 • Салмонела,
 • Шигела,
 • Ентеропатогенни Ешерихия коли,
 • Др. бактериални патогени и Условно патогенна флора.

При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии:

Отрицателен (-) за:

 • Салмонела,
 • Шигела,
 • Ентеропатогенни Ешерихия коли,
 • Условно патогенна флора (УПФ).

20.00 лева   МБ изследване на Фецес за Йерсиния ентероколитика

Описание: 

Чрез изследването се откриват бактерии от вида Йерсиния ентероколитика. Бактериите от този вид могат да причиняват чревни инфекции или да са причина за полиартрити и еритема нодозум.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Не се изолира Йерсиния ентероколитика.

11.00 лева   МБ изследване на Гърлен секрет -

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират аеробни бактерии и гъбички причиняващи възпалителни заболявания на горни дихателни пътища.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Непатогенна за горни дихателни пътища микробна флора.

11.00 лева   МБ изследване на Носен секрет -

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират аеробни бактерии причиняващи възпалителни заболявания на горни дихателни пътища.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Непатогенна за горни дихателни пътища микробна флора.

13.00 лева   МБ изследване на Ушен секрет

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират аеробни бактерии и гъбички причиняващи възпалителни заболявания на ухото.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Не се изолира патогенна микробна флора.

13.00 лева   МБ изследване на Очен секрет

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират аеробни бактерии причиняващи възпалителни заболявания на очите.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Не се изолира патогенна микробна флора.

13.00 лева   МБ изследване на секрет от Устна кухина

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират аеробни бактерии и гъбички причиняващи възпалителни заболявания на устната кухина.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Не се изолира патогенна микробна флора.

13.00 лева   МБ изследване на Храчка -

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират аеробни бактерии и гъбички причиняващи възпалителни заболявания на долни дихателни пътища.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Непатогенна за долни дихателни пътища неспецифична микробна флора.

10.00 лева   МБ изследване на Урина -

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират аеробни бактерии причиняващи възпалителни заболявания на отделителната система цистити, пиелонефрити и др.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Без растеж на микробна флора.

13.00 лева   МБ изследване на Влагалищен секрет -

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират аеробни бактерии и гъбички причиняващи възпалителни заболявания на женска полова система .
При изолиране на такива се изготвя антибиограма/антимикограма (виж артикул Антибиограма/Антимикограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Не се изолира патогенна аеробна микробна флора. Не се изолира Кандида.

13.00 лева   МБ изследване на Цервикален секрет -

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират аеробни бактерии и гъбички причиняващи възпалителни заболявания на женска полова система.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма/ антимикограма (виж артикул Антибиограма/Антимикограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Не се изолира патогенна аеробна микробна флора. Не се изолира Кандида.

13.00 лева   МБ изследване на Еякулат -

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират аеробни бактерии и гъбички причиняващи възпалителни заболявания на мъжка полова система.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма/ антимикограма (виж артикул Антибиограма/Антимикограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Не се изолира патогенна аеробна микробна флора. Не се изолира Кандида.

15.00 лева   МБ изследване на Уретрален секрет -

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират аеробни бактерии и гъбички причиняващи възпалителни заболявания на пикочо-половата система.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма/ антимикограма (виж артикул Антибиограма/Антимикограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Не се изолира патогенна аеробна микробна флора. Не се изолира Кандида.

15.00 лева   МБ изследване на Секрет от гланс пенис -

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират патогенни аеробни бактерии и гъбички.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма/антимикограма (виж артикул Антибиограма/Антимикограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Не се изолира патогенна аеробна микробна флора. Не се изолира Кандида

10.00 лева   Микроскопски препарат от влагалищен (цервикален) секрет за влагалищна чистота и Гарднерела вагиналис.

Описание: 

Качествена оценка на влагалищно съдържимо – епителни клетки, левкоцити, лактобацили, Грам (+) и Грам (-) бактерии и наличието на т.нар. CLUE CELLS клетки, Това са епителни клетки с полепнали по повърхността бактерии Гарднерела вагиналис характерни за Бактериалната вагиноза.
В микрофлората на здрави жени водещо място заемат лактобацилите.
При бактериална вагиноза намаляват лактобацилите, наблюдават се така наречените CLUE CELLS клетки.

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии:

Не се наблюдават CLUE CELLS.

Интерпретацията на резултата е в пряка връзка с резултат от микробиологична посявка на влагалищен (цервикален) секрет.

13.00 лева   МБ изследване на материал от рана и др. -

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират аеробни бактерии и гъбички причинители на гнойно-възпалителни усложнения.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Не се изолира патогенна аеробна микробна флора или без растеж на аеробна микробна флора.

15.00 лева   МБ изследване на материал от ставен пунктат, асцитна течност, амниотична течност, плеврален пунктат и др.

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират основни аеробни бактерии и гъбички причинители на гнойно-възпалителни усложнения.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Без растеж на аеробна микробна флора.

15.00 лева   МБ изследване на пустула

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират основни аеробни бактериални причинители на гнойно-възпалителни усложнения.

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Не се изолира патогенна аеробна микробна флора.

15.00 лева   МБ изследване на Косъм

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират патогенни бактерии.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Не се изолира патогенна микробна флора.

15.00 лева   МБ изследване на Нокът

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират патогенни бактерии причиняващи възпалителни заболявания на ноктите.
При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Не се изолира патогенна микробна флора.

13.00 лева   МБ изследване на Кърма

Описание: 

Чрез изследването се откриват и идентифицират бактерии причиняващи възпалителни заболявания на млечната жлеза (мастит).
При изолиране на такива се изготвя антибиограма (виж артикул Антибиограма).

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Без растеж на микробна флора

25.00 лева   МБ изследване за наличие на анаероби

Описание: 

Чрез изследването се откриват анаеробни бактерии в съответния биологичен материал.
При изолиране се изготвя микроскопски препарат по Грам, който се описва.
Антибиограма на анаеробни бактерии не се изготвя!!!

Резултат при липса на растеж на патогенни бактерии: Без растеж на анаеробна микробна флора.

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.