Клинико-химични

7.00 лева   CK-MB

Описание: 

Фракция на креатинкеназата

50.00 лева   NT-pro-BNP

Описание: 

NT-pro-BNP е ранен биомаркер за сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето и систолна дисфункция. Повишени нива се наблюдават при увреждания на кардиомиоцитите, при исхемия и предсърдно мъждене.

10.00 лева   Високо-чувствителен C-реактивен протеин (hsCRP)

Описание: 

Високочувствителният CRP тест (hs-CRP) открива по-ниски нива на протеина в сравнение със стандартния тест. Използва за оценка на индивидуалния риск за развитие на сърдечно-съдови заболявания.

7.00 лева   iMg++

Описание: 

Йонизираният магнезий представлява 50-70% от общият Магнезий и има най-голяма биологична активност.

32.00 лева   Хомоцистеин (Homocysteine)

Описание: 

Изследва се при дефицит на Витамин В12 и Фолиева киселина.

22.00 лева   Церулоплазмин (Ceruloplasmin)

Описание: 

Церулоплазминът е протеин участващ в метаболизма на медта. Изследва се при съмнение за болест на Уилсън.

20.00 лева   Хаптоглобин (Haptoglobin)

Описание: 

Хаптоглобинът е острофазов протеин и се повишава при остър възпалителен процес. Служи за оценка на ревматологични заболявания.

23.00 лева   Трансферин (Transferrin)

Описание: 

Трансферинът е транспортен протеин за желязото в кръвта. Изследва се при анемия.

15.00 лева   Лактат (Lactate)

Описание: 

Лактатът е продукт на метаболизма, който се натрупва, когато в клетките липсва достатъчно количество кислород (хипоксия). Познат е още като млечна киселина.

20.00 лева   Амоняк (Ammonia)

Описание: 

Амонякът се получава в организма на човек при дезаминиране на аминокиселините, амини, пуринови, пиримидинови бази. Повишени нива се наблюдават при някои болести на ендокринната система и обмяната на веществата.

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.