Кръвосъсирване и фибринолиза

2.00 лева   Време на кървене -

Описание: 

Показател за диагностика на нарушения в кръвосъсирването.

2.00 лева   Време на съсирване

Описание: 

Показател за диагностика на нарушения в кръвосъсирването.

3.00 лева   Протромбиново време (PT/INR) -

Описание: 

Най-честият анализ на кръвосъсирването. Назначава се обикновено при мониторинг на терапия с индиректи антикоагуланти (Синтром), преди предстоящи операции, при сърдечни и съдови заболявания и др.

4.00 лева   Активирано парциално тромбопластиново време (aPTT) -

Описание: 

Изследването помага за оценка на процеса на кръвосъсирване (хемостаза).

4.00 лева   Фибриноген (Fibrinogen, Fbg) -

Описание: 

Прилага се при пациенти, които имат продължително кървене или страдат от тромбози. Показател за диагностициране на хроничен възпалителен процес, чернодробни увреждания и др.

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.