Микробиология

  Серумни изследвания

  Използват се автоматични имунологични анализатори. Изследва се проба от пациента - кръв, серум или плазма, в които се откриват антигени или антитела, белег за инфекциозни или други заболявания. С помощта на имунологичния анализатор се дава количествена оценка на изследваната проба. Това позволява следене в динамика, мониториране на ефекта от проведена терапия, оценка тежестта на инфенкциозното заболяване и др.

  Повече информация

  Други изследвания

  Допълват Класическите изследвания:

  • служат за избор на най-подходящия антимикробен медикамент за лечение;
  • автоматизирана идентификация на микробния причинител.

  Повече информация

  Класически ( рутинни ) изследвания

  Използват се класически микробиологични методи: Директно култивиране върху хранителни среди (течни или твърди) за 24ч.; Набогатяване на първичния материал за изследване за 24ч., последвано от култивиране за 24ч.; При необходимост при по-бавно растящи микроорганизми - култивиране за повече от 24ч.; Идентификaция на развилите се микроорганизми с помощта на различни методи - биохимични тестове, латекс аглутинация, култивиране върху хромогенни хранителни среди и др.

  Повече информация

  Имунохроматографски бързи тестове

  Използва се метод базиращ се на имунологичната реакция антиген/ антитяло. За да се осъществи тази реакция, проба от пациента се обработва с реагент. Следва накапване върху имунохроматографска плака, натоварена с антитяло или антиген. Следва образуване на комплекси от съответстващи си aнтиген и aнтитяло, които отключват цветна реакция с интензивност пропорционална на количеството, образувани комплекси.

  Повече информация

30.00 лева   Комбиниран тест за грип A, B, RSV и Adeno virus (аденовирус)

35.00 лева   Изследване за Кампилобактер пилори от фецес (Campylobacter pilory)

Описание: 

Бърз тест за Кампилобактер пилори от фецес

25.00 лева   Mycoplasma pneumoniae Ig G (белодробна микоплазма)

25.00 лева   Mycoplasma pneumoniae Ig M (белодробна микоплазма)

25.00 лева   Chlamydia pneumoniae Ig G (белодробна хламидия)

25.00 лева   Chlamydia pneumoniae Ig M (белодробна хламидия)

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.