Серумни изследвания

20.00 лева   HIV Ag-Ab 4та генерация -

Описание: 

С изследването може да бъде определен самият причинител (антиген) 2 седмици след началото на инфекцията, успоредно с определяне на антителата, които се образуват в организма между 3-6 месеца от началото на инфекцията.

Резултат в норма: отрицателен(-)

21.00 лева   Хепатит А HAV IgM -

Описание: 

С изследването се доказват антитела, които са белег за прясна инфекция с вируса на Хепатит А.

Венозна кръв

19.00 лева   Хепатит Б Hbs Ag (Австралийски антиген) – качествен тест -

Описание: 

Изследването доказва заразеност с вируса на Хепатит Б. Дори минимални количества HBsAg имат диагностична стойност. Пациента получава качествен резултат (положителен или отрицателен). Препоръчва се допълнително потвърждаване на резултата с тест Anti HBc total.

Резултат в норма: отрицателен(-)

19.00 лева   Хепатит Б HbsAg количествен -

Описание: 

Позволява количествено определяне на HBsAg. Количествената стойност до голяма степен съответства на броя вирусни частици в единица обем кръв на пациента.

Резултат в норма:

<0.9 отрицателен(-)

0.9-1.1 сива зона

>1.1 положителен(+)

20.00 лева   HbeAg (Хепатит Б) -

Описание: 

Открива се при пациенти с положителен HbsAg резултат и показва активно размножаване на хепатит В вируса в организма, т.е. белег за активна инфекция. Отрицателният резултат не изключва вирусно размножаване и може да се дължи на инфекция с мутирал вариант на хепатит В. Препоръчва се изследване за anti HBe антитела.

Резултат в норма: отрицателен(-)

20.00 лева   Хепатит Б Anti Hbs

Описание: 

Изследването доказва наличието на протективни (предпазни) антитела срещу HbsAg. Те се появяват късно след прекарана остра HBV-инфекция в отсъствие на HbsAg. Формират се и след имунизация с противохепатитна ваксина и са гаранция за защита от заразяване с вируса.

Също така изследването се изследва при подготовка за инвитро процедура.

Резултат в норма: отрицателен(-)

22.00 лева   Anti HBc total (Хепатит Б)

Описание: 

Изследването доказва наличието на антитела след прекарана инфекция с хепатит Б (HBV) вирус – остра или безсимптомна, и остават в организма за цял живот. Изследват се преди поставяне на противохепатитна ваксина. Те са белег за скрито носителство на HBV в отсъствие на anti HBs антитела

Резултат в норма:

<0.9 отрицателен(-)

0.9-1.1 сива зона

>1.1 положителен(+)

20.00 лева   Anti HBc IgM (Хепатит Б) -

Описание: 

Изследването доказва антитела, които са белег за остра Хепатит Б вирусна инфекция и висока заразност на пациента.

Резултат в норма: отрицателен(-)

17.00 лева   Хепатит Б Anti HBe -

Описание: 

Изследването доказва антитела, които се появяват при хронични Хепатит В вирусни хепатити.

Резултат в норма: отрицателен(-)

25.00 лева   Хепатит Д Anti HDV IgM

Описание: 

Изследването доказва наличието на антитела, които са маркер за прясна инфекция с вирус на Хепатит Д вирус (HDV). Появяват се едновременно с антителата, показващи остра активна Хепатит В вирусна инфекция и не позитивират самостоятелно.

23.00 лева   Anti HDV total (Хепатит Д)

Описание: 

Доказват се при хронична комбинирана инфекция с двата вируса (HBV и HDV) в съчетание с напреднали промени в черния дроб на пациента.

Резултат в норма: отрицателен(-)

17.00 лева   Anti EBV IgM (Инфекциозна мононуклеоза)

Описание: 

Вирусът Ебщайн – Бар поразява В-лимфоцитите у човек и предизвиква заболяването Инфекциозна мононуклеоза.
Първичната инфекция обикновено протича с тонзилит, фарингит, най-често шиен лимфаденит, хепатоспленомегалия. В някои случаи симптоматиката е неспецифична.
Този тест доказва количествено специфични IgM антитела срещу Ебщайн-Бар вирус, които са сигурен маркер за прясна инфекция. При някои пациенти могат да се откриват до 4 – 6 месеца след началото на инфекцията
Изследването се използва при диагностика на:

  • остра инфекциозна мононуклеоза;
  • болести със сходни симптоми на инфекциозна мононуклеоза.

Резултат в норма:

<0.9 отрицателен(-)

0.9-1.1 сива зона

>1.1 положителен(+)

17.00 лева   Anti EBV IgG (Инфекциозна мононуклеоза)

Описание: 

Специфичните антитела срещу Ебщайн-Бар вирус от IgG тип се появяват почти едновременно с антителата от IgM тип при остра инфекция. Остават положителни през целия живот на пациента и са белег за прекарана Ебщайн-Бар-вирусна инфекция.
IgG-антителата се установяват:

  • при остра инфекция едновременно с IgG антителата
  • при хронична инфекции
  • при реактивация на хронична инфекции.

Използват се при диагностика на лимфопролиферативнни и онкологични заболявания, свързани с Ебщайн-Бар вирус.

Резултат в норма:

<20.0 отрицателен(-)

20-25 сива зона

>25 положителен(+)

25.00 лева   Anti CMV IgM

Описание: 

Цитомегаловирусът (CMV) е широко разпространен при хората. Заразяването с вируса най-често става в ранното детство и протича предимно с неспецифична симптоматика. Предизвиква остра и хронична инфекция. Причинява Мононуклеоза подобен синдром предимно при малки деца и юноши. При бременни жени и хора с имунен дефицит може да се реактивира и да доведе до тежки последици.
Антителата от IgM тип показват остра инфекция. Могат да се открият и при реактивация на вирусната инфекция.

Резултат в норма: <0.85 (-)отрицателен

25.00 лева   Anti CMV IgG

Описание: 

Тестът дефинира количествено специфичните anti CMV антитела от IgG тип, които показват заразеност с вируса и в комбинация с антителата от IgM тип показват остра, реактивирана или латентна инфекция.

Резултат в норма:

<12 отрицателен(-)

>14 положителен(+)

45.00 лева   Anti CMV IgM + IgG

Описание: 

Виж самостоятелни артикули (Аnti CMV IgM и Anti CMV IgG)

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.