Туморни маркери

40.00 лева   Ratio free PSA/total PSA

32.00 лева   Калцитонин (Calcitonin)

Описание: 

Калцитонинът е хормон продуциран от С- клетките на щитовидната жлеза. Регулира калциевите нива в организма и пречи на разграждането на костите. Изследва се при съмнение за тиреоиден карцином.

80.00 лева   ROMA score (CA 125, HE4, ROMA index)

Описание: 

Индекс предсказващ вероятността и риска от развитие на овариален карцином. Изчислява се на база на резултатите от маркерите СА 125 и НЕ 4.

60.00 лева   HE4

Описание: 

НЕ4 е най- ефективният туморен маркер за диагностика в ранните фази на карцином на яйчника.

25.00 лева   beta 2 – микроглобулин, серум

Описание: 

Експресира се главно от лимфоцитите и моноцитите. Показан е за изследване при левкимии и лимфоми и при автоимунни заболявания. Също служи и за диагностициране на проксимална тубулна дисфункция, разграничаване на инфекция на горния отдел на отделителна ситема от тази на долния отдел и мониториране на терапията при остър пиелонефрит.

20.00 лева   Cifra 21-1

Описание: 

Позитивира главно при карцином на белия дроб. Може да бъде с повишени стойности при рак на маточната шийка, млечната жлеза и др.

24.00 лева   CA 72-4

Описание: 

СА 72-4 е туморен маркер за карцином на гастроинтестиналния тракт, в частност на стомаха и при тумори на яйчниците.

20.00 лева   Total PSA, TPSA – общ -

Описание: 

Високите стойности на показателя са белег за заболяване на простата (простатит, инфекция на пикочните пътища, карцином и др.). Определянето на PSA подпомага поставянето на диагноза простатен карцином и в ранните стадии, преди развитие на клиничните симптоми. Този показател се използва и за мониторинг на терапия.

24.00 лева   Free PSA, fPSA – свободен

Описание: 

Показателят се измерва успоредно с tPSA, за да се определи процентното им съотношение, което е по-ниско при пациенти с карцином и по-високо при здрави пациенти и такива с доброкачествена хиперплазия.

24.00 лева   CA 15-3 (за гърда) -

Описание: 

Туморен маркер за карцином на млечната жлеза. Той най-често се използва за проследяване на ефекта от терапията, развитието на заболяването и наличието на рецидиви.

20.00 лева   CA 125 (за яйчник) -

Описание: 

Използва се най-често като маркер за рак на яйчника, основно за проследяване на ефекта от терапията и ранно откриване на рецидиви.

20.00 лева   CA 19-9 (за дебело черво, панкреас) -

Описание: 

Туморен маркер, който се използва предимно при случаите, свързани със злокачествено новообразувание на дебело черво, панкреас (задстомашната жлеза) и др.

20.00 лева   CEA -

Описание: 

Карциноембрионалният антиген е неспецифичен маркер и често се използва в комбинация с други туморни маркери при карциноми на дебело черво, панкреас, млечна жлеза, бял дроб и др.

20.00 лева   Алфа-фетопротеин АФП (AFP)

Описание: 

Основната индикация за провеждане на изследването е съмнение за първичен карцином на черния дроб, метастатични тумори на тестисите и яйчниците и др. Бременни жени, чиито плод има дефект на невралната тръба показват високи стойности на AFP.

20.00 лева   Total B-HCG -

Описание: 

Показателят се повишава при някои тумори, най-вече при герминативни (на полови органи) тумори, при моларна (гроздовидна) бременност и др.

36.00 лева   SCC

Описание: 

Изследването се прилага при съмнение за рак на маточната шийка, някои видове кардином на белия дроб, кожата, храносмилателната система, яйчниците и др. Не може да се използва като скрининг, тъй като малък процент от пациентите имат високи стойности на SCC в ранен стадий от заболяването.

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.