Хематология

6 лева   Морфология на тромбоцити

Описание: 

Анализът сам по себе си е допълнение към кръвната картина на пациента и се интерпретира успоредно с нейните показатели: хемоглобин, брой на еритроцитите, техния обем, съдържание и концентрация на хемоглобина в тях.

10 лева   Пълна кръвна картина и Ретикулоцити – ПКК+5 Diff.(Neu, Ly, Mo, Eo, Ba) + Ret – 22 показателя

Описание: 

ПКК 22 показателя

7 лева   Пълна кръвна картина и Ретикулоцити – ПКК+5 Diff.(Neu, Ly, Mo, Eo, Ba) + Ret – 12 показателя

Описание: 

ПКК 12 показателя

2.00 лева   Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ) -

Описание: 

Анализът на СУЕ (скорост на утаяване на еретроцити) е показателен при възпалителни туморни процеси и др.

7.00 лева   ПКК 12 показателя -

Описание: 

ПКК 12 показателя

10.00 лева   Пълна кръвна картина – ПКК+5 Diff.(Neu, Ly, Mo, Eo, Ba)

Описание: 

ПКК 22 показателя

3.00 лева   Автоматично ДКК -

Описание: 

Автоматично ДКК

3.00 лева   Диференциална кръвна картина (ДКК мануално – кръвна натривка) -

Описание: 

Мануално ДКК

5.00 лева   Морфология на еритроцити -

Описание: 

Анализът сам по себе си е допълнение към кръвната картина на пациента и се интерпретира успоредно с нейните показатели:  хемоглобин,  брой на еритроцитите,  техния обем,  съдържание и концентрация на хемоглобина в тях.

6.00 лева   Ретикулоцити (Reticulocytes)

Описание: 

Изследването на ретикулоцити е кръвен тест, чрез който се определя броя и/или процента на тези незрели еритроцити в кръвта, което е отражение на функцията на костния мозък и неговата способност за адекватно производство на нови червени кръвни клетки (еритропоеза).

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.