Цитология и патология

5.00 лева   Издаване на препис от биопсичен фиш

5.00 лева   Допълнително блокче

Описание: 

Цената е за всяко допълнително блокче, като броят им се определя в процеса на изследването

20.00 лева   Цитологично изследване на цитонамазка от женска полова с-ма -

Описание: 

Изследване, което диагностицира наличието на предракови и ракови клетки на маточната шийка, възпалителни процеси и др.

35,00 лева   Цитологична биопсия- ТАБ, секрет и др. 

Описание: 

Използва се за определяне на диагноза между доброкачествено и злокачествено образувание.

20.00 лева   Цитонамазка от пунктат

50.00 лева   Хистопатологично изсл. на 1-во параф. блокче -

5,00 лева   Допълнително специално оцветяване – по преценка на лекаря, извършващ анализа

Описание: 

– по преценка на лекаря, извършващ анализа

5,00 лева   Допълнителни серийни срези – по преценка на лекаря, извършващ анализа

Описание: 

– по преценка на лекаря, извършващ анализа

70,00 лева   Биопсия от простатна жлеза -

Описание: 

Използва се за определяне на диференциална диагноза между доброкачествено и злокачествено образувание.

5,00 лева   Декалцинация – костна тъкан – само при хистологично изследване на костна тъкан

Описание: 

– само при хистологично изследване на костна тъкан

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.