Нови мерни единици за количествено определяне на anti SARS CoV2 IgG VNT

Уважаеми пациенти,

Тестът за количествено определяне на anti SARS CoV2 IgG VNT антитела е с нови мерни единици и референтни граници. Това се прави по препоръка на СЗО и с цел приравняване към първия Международен Стандарт за имуноглобулини срещу SARS CoV2. Новите мерни единици са BAU (binding antibody units), а референтните стойности са следните:

< 33.8 – отрицателен

>= 33.8 – положителен

СМДЛ „Сити лаб“ работи с апаратура и тестове на италианската фирма DiaSorin. Приравняване към получените стойности в други лаборатории, използващи различна апаратура и тестове, е както следва:

  • DiaSorin: AU/ml x 2.6 = BAU/ml
  • Roche: AU/ml x 0.97 = BAU/ml
  • Abbott: AU/ml x 0.142 = BAU/ml
  • Siemens: AU/ml x 21.8 = BAU/ml

Изследвания