Празнично работно време:

Уважаеми пациенти, по случай празника работно време на лабораториите ни е както следва:
*в гр. София и двата ни обекта ще бъдат затворени на 22.09, на 23.09.23 г. ще работи само централна лаборатория на бул. "Йерусалим" 1;
*в гр.Варна, всички лаборатории ще бъдат затворени с изключение на:
- УЛ. “ИЛИНДЕН” 3 - нормално работно време, без промяна
- БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ 81 - от 08:00 ч. до 12:00 ч. на 22.09.23 г., а на 23.09.23г. ще е затворено

Хемолитична болест на новороденото

Поради засиления интерес от много бременни жени ще обясним какво представлява това състияниe.

Хемолитичната болест на новороденото се дължи на имунен конфликт между майката и плода поради антигенна несъвместимост по Rhesus (Rh). Основен антиген в Rh система е D антигенът. При RhD (-) майка и RhD (+) плод в майчиния организъм се изработват анти Rh (анти-D) антитела от клас IgG, които преминават през плацентата в плода и предизвикват тъканна хемолиза.

Каква е клиничната картина на хемолитичната болест на новороденото?
Първата бременност протича обикновено без имунен конфликт, но при всяка следваща бременност титърът (броят) на антителата в майката нараства, в организма на детето възниква имунна хемолиза. Тежката форма може да причини интраутеринна (вътрематочна) смърт на плода (фето- плацентарна аназарка), при останалите случаи часове след раждането се появява различно изразен иктер (жълтеница) и анемия. Установява се хепатоспленомегалия (увеличаване на черния дроб). При много тежък иктер необратимо се увреждат базалните и централните ядра на главния мозък от отлагане на билирубин в тях (ядрена жълтеница). Новороденото е в тежко състояние с неврологична симптоматика и затруднено дишане. Ако преживее, детето остава с трайни дефекти във физическото и умственото си развитие.
Какво е лечението на хемолитичната болест на новорденото?
1. Лечение на плода:

  • Вътрематочни фетални трансфузии;
  • Раждане – зависи от това колко е напреднала бременността;
  • Имуномодулация – тук се включва приложението на венозни имуноглобулини, плазмафереза, комбинирана с имуноглобулини, глюкокортикоиди.

2. Лечение на новороденото:

Фототерапията и обемното преливане са основните методи за лечение.

  • Обменни трансфузии – по този начин се обменят увредените еритроцити, билирубина и свободните майчини антитела в плазмата, коригира се анемията;
  • Фототерапия – тя се явява основно лечение за хипербилирубинемия с цел предотврятяване на билирубиновата невротоксичност.
  • Други методи на лечение – има предварителни съобщения за приложение на високи дози имуноглобулин с цел редуциране нивото на билирубина и намаляване нуждите от обменно кръвопреливане при това заболяване.

За да се избегне това състояние на бременните жени, още в началото на бременноста, се изработва кръвна група. Ако кръвната група е Rh D/-/ се назначават допълнителни изследвания за еритроантитела. При откриването на такива се проследява титъра им. Имунохематологичното проследяване на всяка бременна жена се извършва при регистриране на бременноста – 10-16 гестационна седмица и в периода 28-34 гестационна седмица.
При раждане, на всяка RhD/-/ жена се назначават изследвания на майката и бебето. Ако са отрицателни на жената се прави профилактика с анти-D гамаглобулин. С това се цели да се предотврати имунизацията на майката и да няма проблеми при следващи бременности.

Нямате артикули в количката.