Празнично работно време:

Уважаеми пациенти, по случай Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура.:
*в гр. София и двата ни обекта ще бъдат затворени на 24.05;
*в гр.Варна, всички лаботаротии ще бъдат затворени на 24.05, с изключение на:
- УЛ. “ИЛИНДЕН” 3 - нормално работно време

Хемолитична болест на новороденото

Поради засиления интерес от много бременни жени ще обясним какво представлява това състияниe.

Хемолитичната болест на новороденото се дължи на имунен конфликт между майката и плода поради антигенна несъвместимост по Rhesus (Rh). Основен антиген в Rh система е D антигенът. При RhD (-) майка и RhD (+) плод в майчиния организъм се изработват анти Rh (анти-D) антитела от клас IgG, които преминават през плацентата в плода и предизвикват тъканна хемолиза.

Каква е клиничната картина на хемолитичната болест на новороденото?
Първата бременност протича обикновено без имунен конфликт, но при всяка следваща бременност титърът (броят) на антителата в майката нараства, в организма на детето възниква имунна хемолиза. Тежката форма може да причини интраутеринна (вътрематочна) смърт на плода (фето- плацентарна аназарка), при останалите случаи часове след раждането се появява различно изразен иктер (жълтеница) и анемия. Установява се хепатоспленомегалия (увеличаване на черния дроб). При много тежък иктер необратимо се увреждат базалните и централните ядра на главния мозък от отлагане на билирубин в тях (ядрена жълтеница). Новороденото е в тежко състояние с неврологична симптоматика и затруднено дишане. Ако преживее, детето остава с трайни дефекти във физическото и умственото си развитие.
Какво е лечението на хемолитичната болест на новорденото?
1. Лечение на плода:

  • Вътрематочни фетални трансфузии;
  • Раждане – зависи от това колко е напреднала бременността;
  • Имуномодулация – тук се включва приложението на венозни имуноглобулини, плазмафереза, комбинирана с имуноглобулини, глюкокортикоиди.

2. Лечение на новороденото:

Фототерапията и обемното преливане са основните методи за лечение.

  • Обменни трансфузии – по този начин се обменят увредените еритроцити, билирубина и свободните майчини антитела в плазмата, коригира се анемията;
  • Фототерапия – тя се явява основно лечение за хипербилирубинемия с цел предотврятяване на билирубиновата невротоксичност.
  • Други методи на лечение – има предварителни съобщения за приложение на високи дози имуноглобулин с цел редуциране нивото на билирубина и намаляване нуждите от обменно кръвопреливане при това заболяване.

За да се избегне това състояние на бременните жени, още в началото на бременноста, се изработва кръвна група. Ако кръвната група е Rh D/-/ се назначават допълнителни изследвания за еритроантитела. При откриването на такива се проследява титъра им. Имунохематологичното проследяване на всяка бременна жена се извършва при регистриране на бременноста – 10-16 гестационна седмица и в периода 28-34 гестационна седмица.
При раждане, на всяка RhD/-/ жена се назначават изследвания на майката и бебето. Ако са отрицателни на жената се прави профилактика с анти-D гамаглобулин. С това се цели да се предотврати имунизацията на майката и да няма проблеми при следващи бременности.

Нямате артикули в количката.