Празнично работно време:

Уважаеми пациенти, по случай 3-ти МАРТ - Ден на Освобождението на България, работно време на лабораториите ни ще е както следва:
*в гр. София и двата ни обекта ще бъдат затворени от 03.03.24 г. до 04.03.24 г., заповядайте на 05.03.24 г.;
*в гр.Варна, всички лаборатории ще бъдат затворени в периода 03.03.24 г. до 05.03.24 г., с изключение на:
- УЛ. “ИЛИНДЕН” 3 - нормално работно време, без промяна и през трите почивни дни
- БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ 81 - съкратено работно време на 02.03.2024 г. от 8:00 ч. до 12:00 ч., 3.03 - 04.03 ще бъде затворено
- Останалите ни лаборатории ще бъдат затворени в периода 02.03.2024 - 04.03.2024г.

САМО ЗА ГРАД ВАРНА!

Уважаеми пациенти, бихме искали да Ви уведомим, че поради работна дейност от 26.02.2024 г., временен вход за лабораторията ни в гр. Варна на ул. "Драган Цанков" №10, ще бъде откъм ул. "Бдин". Багодарим ви за разбирането.

Фактор anti – Xa (Apixaban, Eliquis)

40 лв.

*** Провеждане на теста е възможно след попълване на информационната бланка и предоставяне на необходимата информация в нея!

Моля, последвайте връзката, за да свалите файла. 

Необходимо да представите на хартия или в електронен вариант попълнената бланка на нашите регистратори. ***

Anti-factor Xa е изследване, благодарение на което се проследява ефекта от приложена антикоагулантна терапия, в зависимост от използвания антикоагулант – нискомолекулни хепарини (LMWH), ултра фракционирани хепарини (UFH) или директни орални антикоагуланти.

Хепаринът е антикоагулант – лекарство, което потиска кръвосъсирването.

Eliquis (лекарствен продукт) съдържа активното вещество апиксабан. Апиксабанът е мощен перорален, обратим, директен и високо селективен инхибитор на активното място на фактор Ха. Прилага се при профилактика на инсулт и системен емболизъм при възрастни пациенти с неклапно предсърдно мъждене с един или повече рискови фактори, като предшествуващ инсулт или транзиторна исхемична атака (ТИА), хипертония, захарен диабет и симптоматична сърдечна недостатъчност. * Eliquis съдържа лактоза

Изследването се провежда преди следващ прием или на 3-4 час след поставяне.

Лечението на отделния пациент трябва да се оценява редовно като се преценява риска от исхемични събития срещу риска от кървене. Решение за продължаване на лечението трябва да се вземе от лекар специалист, въз основа на състоянието на отделния пациент.

chemlabs-38

Какво е необходимо да знаете преди всяко изследване?

Прочете указанията за пациента или се консултирайте с нас по телефона.

Нямате артикули в количката.