Празнично работно време:

По случай 24-ти май, Ден на славянската просвета и култура, лабораториите ни в гр.София и гр. Варна няма да работят с изключение на: Лабораторията на ул. “Илинден” 3 (в двора на Окръжна Болница, гр. Варна) ще работи с нормално работно време.

Очакваме ви отново на 18.04.

Интерлевкин-6 (IL-6)

40 лв.

IL-6 може да се синтезира от много типове клетки като активирани Т- и В-лимфоцити, моноцити, ендотелни клетки, епителни клетки и фибробласти. Продукцията му много бързо се индуцира от остри възпалителни реакции асоциирани с инфекции, травми, неоплазии, стрес, мозъчна смърт и различни тъканни увреди.
chemlabs-38

Какво е необходимо да знаете преди всяко изследване?

Прочете указанията за пациента или се консултирайте с нас по телефона.
No products in the cart.