Празнично работно време:

Уважаеми пациенти, по случай празника работно време на лабораториите ни е както следва:
*в гр. София и двата ни обекта ще бъдат затворени на 22.09, на 23.09.23 г. ще работи само централна лаборатория на бул. "Йерусалим" 1;
*в гр.Варна, всички лаборатории ще бъдат затворени с изключение на:
- УЛ. “ИЛИНДЕН” 3 - нормално работно време, без промяна
- БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ 81 - от 08:00 ч. до 12:00 ч. на 22.09.23 г., а на 23.09.23г. ще е затворено

PIVKA-II (Пивка-2)

75 лв.

PIVKA-II е специфичен туморен маркер за установяване на чернодробен карцином (рецидивиращ хепатоцелуларен карцином).
Хепатоцелуларният карцином (HCC) е един от най-често срещаните злокачествени тумори на храносмилателната система с високи нива на заболеваемост и смъртност.
При пациенти с висок риск от развитие на карцином е препоръчително скринингово изследване – PIVKA-II.
Туморният маркер “PIVKA-II” е иновативен за страната; прогностично и диагностично надежден метод, който е свързан с прецизното установяване на чернодробен карцином.

chemlabs-38

Какво е необходимо да знаете преди всяко изследване?

Прочете указанията за пациента или се консултирайте с нас по телефона.

Нямате артикули в количката.