Празнично работно време:

Уважаеми пациенти, по случай Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура.:
*в гр. София и двата ни обекта ще бъдат затворени на 24.05;
*в гр.Варна, всички лаботаротии ще бъдат затворени на 24.05, с изключение на:
- УЛ. “ИЛИНДЕН” 3 - нормално работно време

ROMA index и риск от тумори на яйчниците

Туморните маркери са лабораторни изследвания, които оптимизират диагностиката, проследяването и лечението на пациенти с неопластични заболявания. 

Онкологичните заболявания заeмат второ място след сърдечно – съдовитекато причина за смъртност. При жените най-честата локализация на ракови заболявания са млечна жлеза, колон, ректум и анус, тяло на матка, маточна шийка, яйчник.

Ракът на яйчника е четвърти по смъртност, причинена от злокачествени тумори при жените от цял свят. За Европа честотата на смъртност от рак на яйчника е 3,6 – 9,3 на 100 000 жени.

Подходът при онкологичните заболявания е комплексен– след подробна анамнеза и физикален преглед, заедно с методите на образната диагностика, ТМ допълват диагностиката и проследяването на пациентите, но интерпретацията на всички тези данни е необходимо да се осъществява само от медицински специалисти.

Туморните маркери(ТМ) са вещества, които се произвеждат от туморната тъкан или синтезът им се провокира при  туморен растеж. Според химичния си състав ТМ биват ензими, хормони, гликопротеини, продукти на имунен синтез и др.

За подобряване оценката на риска за злокачественост на тъканната маса в областта на яйчниците и маточните тръби е разработен алгоритъм за риск за овариален злокачествен процес – ROMA (risk of ovarian malignancy algorithm), който включва едновременно изследване на  два туморни маркера – НЕ4 (human epididymis protein, белтък от епидидимиса на човек) и СА 125 (карбохидратен антиген 125).Резултатите от този комбиниран тест се тълкуват заедно с резултатите от останалите методи за изследване – клинично изследване, ехографски и други образни методи. Освен това ROMA индексът е свързан и с менопаузалния статус при изчисления  на резултата, който корелира с вероятността от злокачествено заболяване.

Едновременното повишаване, както на HE4, така и на CA 125 предполага наличие на гинекологични злокачественизаболявания.

Повишените нива само на CA 125 при ниски нива на HE4 предполага по-скоро наличие на гинекологични доброкачествени заболявания.

При сравнителни проучвания на пациенти с рак на яйчника и здрави се установява, че НЕ4 е с най-висока чувствителност за диагностика  от останалите белтъци, които доказват рак на яйчника. Установява се, че комбинацията от двата маркера НЕ4 и СА 125 е по-точна относно предсказването на раково заболяване, отколкото всеки от тестовете поотделно. Намерената чувствителност на комбинацията от тестове е 76%, а специфичността е 95%.

Важно за лечението на злокачественото заболяване е да започне в ранен стадий. Комбинацията на клинично изследване на пациентката, тестване на СА 125 и образно изследване показват най-висока степен на предвидимост за злокачественост.

Проучва се възможността за използване на НЕ4 теста за проследяване развитието на злокачествен рак на яйчника или повторната му поява. За момента многократното проследяване на НЕ4 при един и същи пациент се използва в съчетание с останалите методи на изследване (клинично, образно и други лабораторни маркери).

Нямате артикули в количката.