Празнично работно време:

Уважаеми пациенти, по случай Коледните и Новогодишни празници работно време на лабораториите ни ще е както следва:
*в гр. София и двата ни обекта ще бъдат затворени от 25.12.23 г. до 27.12.23 г., както и на 1.01.24 г.;
*в гр.Варна, всички лаборатории ще бъдат затворени в периода 23.12.23 г. до 27.12.23 г., както и на 01.01.24 г. ще бъде затворено, с изключение на:
- УЛ. “ИЛИНДЕН” 3 - нормално работно време, без промяна с изключение на 25.12.23 г., 31.12.23 г. и 01.01. 24 г, когато ще бъде затровено
- БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ 81 - от 08:00 ч. до 12:00 ч. на 23.09.23 г. и на 30.12.23 г., а на 25.12.23 г., 31.12.23 г. и 01.01. 24 г. ще бъде затровено
- УЛ. "АКД. АНДРЕЙ САХАРОВ" 27 ще почива в периода 23.12.23 г. до 02.01.24 г. включително

САМО ЗА ГРАД ВАРНА!

Уважаеми пациенти, бихме искали да Ви уведомим, че на 16.02.2024 г., Лабораторията ни в гр. Варна на ул. "Драган Цанков" №10, ще работи до 14:30ч. Багодарим ви за разбирането.

Таласемия

Хемоглобинът е вътреклетъчен протеин, чиято основна функция е приноса на кислород от белите дробове до тъканите и на въглероден двуокис от тъканите до белите дробове. Молекулата на хемоглобина е съставена от четири полипептидни вериги, две по две еднакви. В кръвта на здрав възрастен циркулират три вида хемоглобин:

  • Хемоглобин А1: 97% от общия хемоглобин, съставен от 2 алфа и 2 бета вериги
  • Хемоглобин А2: 2,2- 3,1% от общия хемоглобин, съставен от 2 алфа и 2 делта вериги
  • Хемоглобин F: < 1%, съставен от 2 алфа и 2 гама вериги.

Таласемиите са хетерогенна група наследствени анемии, които възникват в резултат на недостатъчен синтез или липса на една или повече полипептидни вериги на глобина в молекулата на хемоглобина. Дефектът може да засегне всяка от четерите полипептидни вериги на нормалния хемоглобин- алфа, бета, делта или гама, като това определя и вида на таласемичния синдром.

Най-чести са алфа и бета таласемиите, като за България най-разпространена е бета таласемията. При това заболяване е намален в различна степен синтеза на бета полипептидна верига. Степента, в която е намален синтеза, различава тежката от леката форма на анемия.

Таласемия минор е по-леката форма на заболяването, която се характеризира с един нормален и един дефектен ген. Нормалният ген доминира и поради тази причина заболяването често протича безсимптомно и може да остане недиагностицирано.  Този вид се характеризира с понижено ниво на хемоглобин А1, с увеличен хемоглобин А2 и в част от случаите в повишаване на хемоглобин F.
Таласемия майор (таласемия на Кулей) е по- тежката хомозиготна форма на заболяването и се характеризира с наличие на 2 патологични гена. При това състояние, нивото на хемоглобин А1 е много ниско, а нивото на хемглобин F е силно завишено, като може да достигне до 90% от общия хемоглобин.  Клинично анемията се проявява след 6 месечна възраст, като част от симптомите включват тежко протичаща анемия, жълтеница, увеличение на слезката, деформация на черепа и  значително изоставяне в растежа и развитието. Критично ниският хемоглобин изисква специфично лечение.

Нямате артикули в количката.