Празнично работно време:

Уважаеми пациенти, по случай 3-ти МАРТ - Ден на Освобождението на България, работно време на лабораториите ни ще е както следва:
*в гр. София и двата ни обекта ще бъдат затворени от 03.03.24 г. до 04.03.24 г., заповядайте на 05.03.24 г.;
*в гр.Варна, всички лаборатории ще бъдат затворени в периода 03.03.24 г. до 05.03.24 г., с изключение на:
- УЛ. “ИЛИНДЕН” 3 - нормално работно време, без промяна и през трите почивни дни
- БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ 81 - съкратено работно време на 02.03.2024 г. от 8:00 ч. до 12:00 ч., 3.03 - 04.03 ще бъде затворено
- Останалите ни лаборатории ще бъдат затворени в периода 02.03.2024 - 04.03.2024г.

САМО ЗА ГРАД ВАРНА!

Уважаеми пациенти, бихме искали да ви уведомим, че работно време в Лабораторията ни на ул. „Драган Цанков“ 10 ще работи с намалено работно време до 13:00 часа от 9.04.2024 г до 11.04.2024 г включително. Багодарим ви за разбирането!

1. Като използвате този сайт, вие се съгласявате с настоящите условия за ползване.

Достъпът до и използването на интернет сайта citylab.bg от ваша страна се подчинява на настоящите условия за ползване и всички приложими закони и разпоредби. Като осъществявате достъп до сайта, както и ползването на всяко негово меню, категория или секция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на нашия сайт, вие приемате тези Общи условия за ползване без ограничения и резерви. Обвързването от Общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени и допълнения в него,  направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване без ограничения и резерви, ви молим да напуснете сайта.

2. Собственост над съдържанието.

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не само целият текст и всички изображения („съдържанието“), са собственост и защитени с авторски права на СМДЛ “Сити лаб” ЕООД или други лица, като всички права са запазени, освен ако не е посочено друго. Всяко съдържание, представляващо търговска марка, лого или марка за услуги, се явява също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на СМДЛ “Сити лаб” ЕООД или други лица. Всяко използване на съдържание от сайта се позволява само при изричното цитиране на източника. Всяка комерсиална форма на използване на информация от сайта, без писмено разрешение от собственика на съдържанието, се забранява.

3. Използване на сайта от ваша страна.

СМДЛ “Сити лаб” ЕООД ви дава разрешение да използвате сайта както следва:

Можете да изтегляте съдържание, но само за нетърговска, лична употреба и при условие да запазите всички включени към съдържанието обозначения за авторски права, лицензи и пр.;

Нямате право да разпространявате, променяте, копирате (освен съгласно указаното по-горе), пренасяте, излагате, използвате повторно, възпроизвеждате, публикувате, предоставяте лицензи за, създавате производни творби от, прехвърляте, продавате или използвате по друг начин съдържанието, без писмено разрешение от СМДЛ “Сити лаб” ЕООД;

Забранено е да използвате сайта за публикуване или пренасяне на материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, оклеветяващо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или сквернословно съдържание и каквито и да са материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което би било сметнато за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би било в нарушение на какъвто и да е закон. СМДЛ “Сити лаб” ЕООД напълно ще съдейства на всички правоохранителни органи при всякакви съдебни разпореждания, с които се иска от или нарежда на СМДЛ “Сити лаб” ЕООД да разкрие самоличността на всеки, който публикува или пренася такава информация или материали; и

Забранено е да използвате сайта с цел реклама или представяне на търговски предложения.

4. Защита на личната информация

СМДЛ “Сити лаб” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на –услугите, предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия.

 

Защита на личните данни.

  • СМДЛ “Сити лаб” ЕООД, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен No 151333 и видно от Удостоверение, издадено на 02.11.2010г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.
  • СМДЛ “Сити лаб” ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
  • Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
  • СМДЛ “Сити лаб” ЕООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изчрино съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, СМДЛ “Сити лаб” ЕООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.
  • Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от СМДЛ “Сити лаб” ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД

5. Предупреждение за липса на гаранции

Полагаме всички разумни усилия, за да представяме на сайта точна и актуална информация. СМДЛ “Сити лаб” ЕООД обаче не дава гаранции и не поема ангажименти по отношение на точността, верността и надеждността на съдържащата се в сайта информация. Следователно, СМДЛ “Сити лаб” ЕООД не поема отговорност за пропуски и грешки (в това число, без ограничение, типографски и технически грешки) в съдържанието на сайта. Информацията на сайта подлежи на промяна без известие.

6. Връзки към сайтове на трети лица

Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, притежавани или управлявани от трети за СМДЛ “Сити лаб” ЕООД лица. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. СМДЛ “Сити лаб” ЕООД не контролира и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.

 

Нямате артикули в количката.